A Fontanus Központ aktuális kutatása a zenével és az alkotás folyamatával kapcsolatos. Célja részben oktatás-módszertani, arra is irányul, hogyan hozható közelebb az emberekhez a zene.

Kutatók egy kis csoportja hivatásos zenészekkel együttműködve vizsgálja az alkotás folyamatát és a zene közvetítő szerepét. Olyan kérdésekre keresik a választ, hogy hogyan tud együtt dolgozni egy csapat ismeretlen ember, mi a kapcsolat a zene létrehozója, a hangszerek megszólaltatói és a zene befogadója között, hogyan működik az alkotás folyamata. Egyebek mellett a zene és az érzések* kapcsolatáról is folyik a vizsgálat, arról, hogy képes-e a zene érzéseket közvetíteni és hogy hogyan teszi azt.

A kutatás további célja, hogy olyan módszerek, módszertanok kidolgozása felé tegyen lépéseket, melyek hasznosak lehetnek a zeneoktatásban. A Fontanus és kutatói értéket látnak a zenében, abban, hogy a zene mint kommunikációs és közvetítő eszköz embereket köt össze és életszerű tapasztalásokkal gazdagít – akár alkotója, akár előadója, akár hallgatója valaki. Így fontosnak látják, hogy ezzel az értékkel mások is találkozhassanak és a zene közel kerüljön az emberekhez.


*érzés: A teoretika fogalomrendszerében az érzés egy tapasztalási forma, az érzelmi képzet tapasztalása, az egyén önmagának megtapasztalása a valóságban.